Jan 16th Irish Sentence Builders agus cúrsaí litríochta na meánscoile - Sligo Education Centre

Sligo Education Centre
Ionad Oideachais Shligigh
Go to contentV
Irish Sentence Builders agus cúrsaí litríochta na meánscoile
Aoife agus Órla de Buitléir , Irish Sentence Builders
Jan 16th  (7pm)

Is iad príomhchuspóirí na ceardlainne seo ná:
- eolas a chur ar fáil maidir leis an modh múinte EPI é curtha in áirithe don rang Gaeilge
- tabhairt faoi chur le chéile Sentence Builder do ranganna Gaeilge
- cur i bhfeidhm aonad foghlamtha a réitíonn le cúrsaí litríochta na meánscoile
- léargas a chur ar fáil maidir le héagsúlacht tascanna agus acmhainní a fhreastalaíonn ar mhianta foghlamtha na scoláirí sa mhodh mhúinte seo
                                              
The aims of the workshop is to:
- provide information about the EPI teaching method adapted for the Irish classroom
- to showcase the creation of Sentence Builders for Irish language learning classes
- to design a unit of learning that compliments the secondary level literature course
- to highlight the variety of tasks and resources available that lend to the learning needs of the students through this teaching method
Address:
ATU Campus, Ballinode,Co Sligo.
Tel: (071) 9138700


Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Back to content