Sligo Education Centre

Sligo Education Centre
Ionad Oideachais Shligigh
Go to content
Upcoming Live Webinars
Cúrsaí le teacht

PRIMARY
Bunscoile

   POST PRIMARY
    Iar-bhunscoile
Autism Good Practice Guidance for Schools here
Project Updates
Nuashonrú ar Thionscadail
Room Bookings
Áiseanna Seomra Cruinnithe
Whole School Training
Oiliúnt do Scoileanna Uile
Apply Here
Substitute Teachers
Múinteoirí Ionaid
PDST-Training
An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
Address:
ATU Campus, Ballinode,Co Sligo.
Tel: (071) 9138700


Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Back to content