Gaeilge - Sligo Education Centre

Sligo Education Centre
Ionad Oideachais Shligigh
Go to content

"be

Múineadh na Gaeilge
Táimid ag cur sraith de thrí sheisiún ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí bunscoile le múineadh na Gaeilge.
Beimid ag díriú ar:
  • Snáitheanna na Gaeilge: Téanga ó Bhéal, Léitheoireacht & Scríbhneoireacht (Curaclam Teanga na Bunscoile, 2019)
  • An Cur Chuige Cumarsáideach - Is é an cur chuige cumarsáideach an cur chuige atá molta sa churaclam leis an dara teanga a mhúineadh
  • Straitéisí agus áiseanna a bheadh cabhrach sa rang
Beidh na seisiúin seo idirgníomhach agus beidh deiseanna chumarsáide ann. Tána seisiúin seo dírithe ar mhúinteoirí i scoileanna lán-Bhéarla agus beidh na seisiúin ar siúl thar trí seachtaine.

Address:
IT Campus, Ballinode,Co Sligo.
Tel: (071) 9138700


Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Back to content