Gaeilge - Sligo Education Centre

Sligo Education Centre
Ionad Oideachais Shligigh
Go to content
Gaeilge
Caint, Comhrá agus Craic
    

Venue: Sligo Education Centre
Dates: July 1st - 5th (9.30am - 2pm)
Fee: €50.00 Refundable on completion of course
Tutor: Graham Ó Cuinn
Course developed by COGG, in collaboration with ESCI
Improve your Gaeilge in a fun and relaxed environment!
  • Is your Gaeilge rusty?
An bhfuil meirg ar do chuid Gaeilge?
  • Lacking confidence i nGaeilge?
Easpa muiníne as do chuid Gaeilge?  
  • Returning to mainstream teaching?
Ag filleadh ar rang príomhsrutha?
  • Returning to Ireland after time abroad?
Ag filleadh ar an seomra ranga tar éis bheith thar lear?
  • Then this course is for you!
Is duitse an cúrsa seo!
Return to school in September with:
  • Níos mo muiníne i labhairt na Gaeilge
More confidence speaking as Gaeilge
  • Acmhainní teagaisc don seomra ranga
Teaching resources for the classroom
  • Gníomhachtaí samplacha
Sample classroom activities
  • Borradh nua faoi do theagasc sa Ghaeilge
A renewed energy for teaching Gaeilge
*Má tá Gaeilge líofa agat, ní duitse an cúrsa seo
If you have fluent Irish, this course is not for you!


Address:
ATU Campus, Ballinode,Co Sligo.
Tel: (071) 9138700


Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Back to content