Gaeilge 24/11 - Sligo Education Centre

Sligo Education Centre
Ionad Oideachais Shligigh
Go to content

Register:


Seisiúin Tacaíochta do Mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
'Sé aidhm na Seisiúin Tacaíochta ná deis a thapú do mhúinteoirí i mbunscoileanna Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge plé agus roinnt réiteach ar na fadhbanna a thagann aníos sa suíomh lán-Ghaeilge.
Is aimsir aisteach atá ann faoi láthair agus beidh na seisiúin seo mar áit do mhúinteoirí na deacrachtaí, an tacaíocht agus na háiseanna srl atá ann dóibh.
This session aims to support teachers in scoileanna lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta through discussions, problem-solving approaches to the lán-Ghaeilge setting. In these uncertain and unusual times, the session will aim to support the challenges and issues teachers face through sharing of resources and ideas.
Register: HERE
Address:
Ash Lane, Ballinode,Co Sligo.
Tel: (071) 9138700


Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Back to content